Why? Because they were accompanied by Fr. PX during the funeral process. In times of spiritual and material misery, they ran to the Father, thanks to the intercession of God with God and the pouring of mercy on the Lord.

Yes, every year the anniversary of Father Phanxico Truong Buu Diep returned, on 12/03 every year. As a great festival, or more literally, a miracle recurring, thanks to the election of the faithful servant of Fr. Phanxico - xavie Truong Buu Diep, the line from South to North, from East to West, from the country. as well as overseas, everyone pours out the word 'pay' (not including salaries, spears, even many party members and a large number of bishops, to pay homage to, for Mass) distant, the remote region of the southern water, which is commonly known as the West.

So, we see, this happening every year, in order, in earnest and in peace, so, is not a miracle? Yes, the answer is yes.

Yes, ladies and gentlemen, every heart toward God is every song, poem dedicated to God, but through the mediation of the Virgin Mary or of the saints. Fr. Truong Buu Diep has not been formally condemned by the church, but we believe that a very near day, the church will use the supreme representative of the holy people to sanctify Diep.

Yes, every Vietnamese believer, especially all believers, ethnic groups, religious dignitaries have longed for that. While waiting for the blessing to happen to Diep and for all of us, let us pray with God the Good Father and Diep will surely elect many, not only for himself, but For all we do not discriminate wages, spears. Do we believe that? If we believe, let us express our beliefs. Because Jesus says, "Whoever believes (and begs) will receive ..." (Mt. 22, Mk 11: 23-24).

Special: Fr. Phanxico Dieppe died in lunar year, so his anniversary is always a purple color, and also the color of penance, earnest color, color of the request.

The Truth About Truong Buu Diep

Anyone who has traveled to the Mekong Delta can not miss a famous pilgrimage site: Tac Say. From the years of the 1980s onwards, every year on March 11-12, religious people from the locations of Tả Say, on many passenger coaches, could see the image of a priest The square is very easy to please. What do they come to Xa Say? To commemorate the anniversary of the death of a priest named Francis Xavier Truong Buu Diep.

Biography

* Fr. Truong Buu Diep was born on January 1, 1897 and was baptized by Fr. Joseph Bishop of Con Phu, Tan Duc Village, My Loong Commune, Cho Moi Province, on February 2, 1897. An Giang.

* His father was Micae Truong Van Dang (1860-1935), his mother was Lucia Le Thanh. Family living in Con Phuoc.

In 1904, when he was 7 years old, his mother died. According to his father, his family moved to Battambang, Cambodia, living as a carpenter. Here, his father continued to seduce Maria Nguyen Thi Phuoc, born in 1890, from the American family Luong, Cho Moi, An Giang. Born to his sister, Truong Thi Thin (1913), he lives in Ben Dinh, Tan Hoa Commune, Thanh Binh District, Dong Thap Province.

* In 1909, Fr. Peter Le Huynh Tien paid him to enter Curacong Seminary, Tan My Commune, An Giang. From the seminary, he went to Phnom Penh diocese seminary, Phnom Penh, Cambodia (at which time the parishioners of the Mekong Delta region belonged to the diocese of Phnom Penh, Cambodia).

* In 1924, after a period of study, he was ordained a priest in Nam Vang, during the reign of GB. Chabalier. The ceremony was held at the house of her grandmother, Mrs. Six, at Con Phuoc.

* In 1924-1927, the superior was appointed as the father of the Ho Tru family, a Vietnamese parish living in the province of Kandal, Cambodia.

In 1927-1929, he became a professor at Cu Lao Cham seminary.


Sống chết vì đàn chiên

Tháng 3 năm 1930, ngài về nhậm họ đạo Tắc Sậy. Trong những năm làm cha sở, ngài quan hệ, giúp đỡ, thành lập nhiều họ đạo vùng phụ cận như: Bà Ðốc, Cam Bô, An Hải, Ðầu Sấu, Chủ Chí, Khúc Tréo, Ðồng Gò, Rạch Rắn.

Theo lời kể của ông Giacôbê Huỳnh Văn Lập 76t, ngày xưa là chú bé giúp lễ ở với cha (ông Ba Lập hiện vẫn còn sống ở tại Tắc Sậy) thì cha Diệp rất hiền nhưng khi giảng thì có lúc giọng cha rất hùng hồn mạnh mẽ, có lúc lại rất êm đềm. Cha cũng rất thương người nghèo: ông còn nhớ khi có những người nghèo đói bất kể lương giáo hay người lỡ đường cha đều kêu vào rồi mở lẫm lúa cho họ lấy lúa đem ra xay giã lấy gạo (vì lúc đó không có nhà máy xay lúa như bây giờ).

Hoàn cảnh xã hội nhiễu nhương vì chiến tranh giữa Nhật và Pháp, dân chúng nhiều người di tản. Cha Bề trên điạ phận Phêrô Trần Minh Ký ở Bạc Liêu kêu gọi ngài lánh mặt; người Pháp 3 lần đem xe đến rước, khuyên ngài tạm lánh khi nào tình hình yên ổn thì trở về họ đạo, nhưng ngài trả lời: “Tôi sống giữa đoàn chiên và nếu có chết cũng giữa đoàn chiên. Tôi không đi đâu hết.”

Ngày 12-3-1946, ngài bị Nhật bắt cùng với trên 70 người giáo dân tại họ Tắc Sậy, tất cả bị lùa đi và nhốt chung tại lẫm luá của ông giáo Sự ở Cây Dừa. Cũng theo lời kể của ông Ba Lập thì họ chất rơm chung quanh tính đốt tất cả, nhưng cha Diệp đứng ra tranh đấu cho dân, đồng thời an ủi những người cùng bị giam. Cha khuyên giáo dân ăn năn tội và giải tội cho họ. Cha bị mời đi làm việc 3 lần và lần thứ ba thì không thấy trở về nữa. Sau khi cha bị mời đi lần thứ ba bổn đạo thấy cửa lẫm để mở ngỏ và họ đã trốn thoát.

Sau đó vài ngày giáo dân đã tìm thấy xác ngài từ một cái ao của ông giáo Sự, với vết chém sau ót ngang mang tai và thân xác trần trụi như Chuá Giêsu trên thập giá.

Thi hài ngài được vớt lên và chôn cất trong phòng thánh nhà thờ Khúc Tréo. Ðến năm 1969, hài cốt ngài được di dời về nhà thờ Tắc Sậy, nhiệm sở của ngài thi hành chức vụ chủ chăn trong 16 năm. Ngôi nhà mồ của ngài hiện nay, được trùng tu và khánh thành ngày 4-6-1989. Ngài là cha sở thứ nhì của họ đạo Tắc Sậy.

Witness of charity

The first anniversary of the death anniversary was held in 1979 by Father Anto Vu Xuan Vinh, with participants from around the circle (only about 30 people). But gradually the number of people receiving the blessing by the election of Father Diep more and more and they blown his epiphany so a lot of people as well as spears in the country and abroad are poured into the Rise. pray to him. The number of pilgrims on the anniversary of the death is increasing, numbering tens of thousands and not only during the anniversary of the death, but also often in the year there are people to pilgrimage. Thus, since January 21, 1997, the Bishop of Can Tho officially established the Franciscan Mission Center in Tac Say. From here many people have received the physical blessings as well as the soul.

If, in the old days, he was ready to live for the sake of the friars, he would now become a witness of the love of God through so many miracles through his election to all those who came to him.

At present, not only Catholics, but also many other religions, both inside and outside the country, hear about Father Truong Buu Diep, especially the miracles he has done. Thousands of people begged for their father's grace and witnesses such as wooden crutches, walking sticks, wheelchairs and the hundreds of gratitude left in his father's grave, are concrete evidence of "the miracle of Father Truong Buu Diep "For those who are skeptical about him.

In Orange County, Mr. J.B. Vo Huu Hanh, head of the "Truong Buu Diep Son", also published a book on biographies and blessings given to many.

In Vietnam, there are almost no days when people from all over are tombs in Tac Say, Ca Mau, and each year hundreds of thousands of people flock to this place, especially during the anniversary of the death of his father. Even people from far north also rent car to Ca Mau to ask father ...

Overseas Vietnamese have the opportunity to return to their hometowns also to visit the tomb of Father Truong Buu Diep, to ask him for this grace. In the Diocese of Orange County, Southern California, some people like Father James. Vo Huu Hanh, Thomas Vu Van Hien, Joseph Nguyen Van Mang ... gathered together to set up the "Association of Son of Truong Buu Diep" and annually celebrated the anniversary of his father.

Especially this year, celebrating 60 years of Diep's death, the anniversary will be solemnly organized from two hours to four hours Sunday, March 12, 2006 at the Catholic Center of Vietnam. Before and after the Mass, the organizers will publish a book about Father Truong Buu Diep as well as a portrait of his father. Many people love his father promised to bring food, drinking water to serve free people to attend the death anniversary.

Francis Truong Buu Diep was born on January 1, 1887, ordained a priest in 1924 and was appointed pastor of Tac Say, Gia Rai district, Bac Lieu province (presently in Ca Mau province). According to Tran Anh Linh, in 1946, the French occupied Gia Rai and his father sent him down to the district. But Father Diep did not want to leave the lamb to find a place to rest. For my own sake, I was determined to stay alive and to die. In March of that year, the Viet Minh arrested his father and dignitaries in the parish and took him to Xie Dien in Ding Qing, where he stayed for more than a week. For fear of the French coming to rescue his father, the night of March 12, 1946, the Viet Minh led his father to kill him and the dignitaries were released. The following night, my father advised all dignitaries, telling me to go to the shore, where the light would find the father. They came to where the body was found to have been slashed three times, leaving the body, but his hands were still clenched in prayer, and his expression calmly did not seem frightened at death. Delegates dubbed their father buried in the cemetery of Tac Say and later buried at the site of the Tac Say church, Ca Mau. However, Ho Thi Xuan, who was recalled by Father Truong Buu Diep for "primordial communion," "added" as a member of the Tac Say family, wrote to Ho Chi Minh, Venerable Mother of Perpetual Help to recount the death of Father Truong Buu Diep has another article by Tran Anh Linh. Ms. Ho Thi Xuan said:

In early March 1946, Japan arrested both father and deacon Tac Say, including foreigners locked in the church. The goddess weeps in the sky, including her aunt, uncle and brother. Father Diep comforted: "Do not be sad, obey the will of God. He confesses his pardon and his father prepares himself to the Lord. "

In the afternoon, they came in and shouted, "Who has the right to stand aside. No one standing aside. "

Standing on top, I see a good man who has rightly abandoned the direction of the other side standing, not standing beside him anymore!

The division is complete, they do not return to the religion. The rest, they wrapped around the church high up to the roof. Church dignitaries cry. "Do not cry anymore! I will recompense you with all your sins. Then our father took the scroll to the Lord. "

All of you are crying out, people worry about dying with their father. Every five or ten minutes is the confessor once. My aunt says: "Thank God, no one is afraid, no one is afraid to prepare themselves to death with his father." Until the evening, waiting forever not see anyone burned. Father again confessed, then they came to invite father alone. Deity nhao nhao to cry. He said, "You are here waiting for me. Do not cry anymore! Here is the last blessing and confession for you ... "

Three days later or a week I can not remember clearly, the farmer's uncle walking through the night, saw behind the well in the field with strange light, running back to see the father's body, rushed to the church for many or. You and your brother are the teachers in them, secretly bring his father home, dressed in ceremonial clothes and crown for his father. When my father's carcass was picked up in a strange light, his father was already stiff, how could he change his clothes? They said, "Daddy! Daddy, how can we change our shroud? Then they shut up the curtains, together read a prayer Our Father ... immediately his father as soft as dead.

Ho Thi Xuan also said that the name plotted for Japan to kill Father Diep is a member of the family, the same name killed his father. When the French returned to find him, he ran out of the graveyard and did not know what accident or how it hides right in the face of Diep behind the Cross. As the soldiers approached, he cried out, "Daddy, Daddy, save me!" The soldiers walked around without seeing him, but he saw them all. Then the killer regretted this should be out of the animal and certainly will receive the death penalty, but once again, Diep has taken the medical rescue, the French do not kill and find work for him to do.

By 1977, there was a poor family, parents working away from home. Leave his 13-year-old brother to look after his new three. The sick child is near death, his brother carried the door Ganh Hao four kilometers away to ask for medicine, his brother just walked away crying, suddenly from afar, there is an old man wearing a Chinese hat head, Japanese shoes to inquire and give him a bottle of water is very fragrant, old man told him to pour baby drink and then take it back, no why. Drink finished, the boy wake up, his brother happy, back to not see the old man again. He told me that it was Father Truong Buu Diep, because while he was still alive, he used to wear the same clothes to go to the field with his father.

In 1993, a woman came to the grave of Father Diep, who did not get gratitude. Going home she exasperated to her mother: "I listen to Father Diep very sacred, I spent 70 thousand, too much, nothing!" But when writing articles, seventy thousand is still in place. . She was so scared, the next day, renting a car down to Chaos Say sorry.

Recalling what Father Truong Buu Diep has done for many people, most people call it "miracles", many new books have been written. Many people overseas or in the country, have not been able to visit his father's graves, but believe in the supplication of his father, have been grateful, such as the case of Professor Nguyen Ly Tuong, former member of the National Assembly of Vietnam Communist Hoa was asked twice by his relatives to be his father, and it is especially true that non-Catholics receive more graces than religious people, and not only Vietnamese, even Vietnamese. Many Mexicans also listened to Father Truong Buu Diep, who went to the book of Our Lady of Perpetual Help to ask for his father's image and many of his father's blessings.


A visit to Tac Say church and the tomb of Francis Truong Buu Diep

A trip to Ca Mau from the West Passage while the weather is still light morning, but at the time of our stand to reach the Church of the same name, in Bac Lieu, where pilgrims call. is "Diep Chapel". The first surprise for me was the sign in front of the Cathedral: "Catholics Cathedrals," a true confirmation of this is the catholic church, and this is also the sign of the cathedral. When I walk around Bac Lieu, this church is not in Saigon as a parish.

The second surprise is the massive construction of the church building, not my imagination, as it is known here that it is a direct, unexpected but clear I am also quite outdated because the work was started from 24/02/2004 but now I know. Surprisingly, it is also a good sign that the Lord's house is being rebuilt in this land near the southern end of the land, not far away, the state takes the Catholic Church of Our Lady of Assumption. Bac Lieu commune has built a kindergarten so far that the cry of Bishop Emmanuel Le Phong Thuan and the priests of Can Tho diocese have remained in the space for many years.

Pray with Father Truong Buu Diep

The third surprise is that I met a family of two American comedian brothers and sisters who were praying at the tomb of Francis: Quang Minh - Hong Dao, unfortunately they were in too hurry to interview, Do not know if they came in the spirit of God's children (they are Catholics ???) or just because the "reputation" of Diep. As far as I know many non-Catholics also visit the tomb of Francis to pray privately. May the glorious Father Francis glorify the Holy Spirit so that those who visit his tomb always return to the Lord as the Gospel-centered Christian. Although the anniversary of the death of Francis of Assisi had lasted for a whole week, and despite the bright sunshine of a sunny, sunny Saturday afternoon, and yet the pilgrims scrambled into the Franciscan tomb to pray, pray for him. God in a very calm scene.

After praying, visiting the traditional room with the baptism of Francis, his biography, the Tac Say family of countless pardons, thanks to Father Diep in gold, I really admire that he prayed to God Thank you to many people, but I also regret that the money to dedicate gold like that is used to share the rice, clothing for the poor, she ... Please pray for the light of God to those who have Every day, we get to share pieces of rice, clothes for the people around.

We met Father Tran Duc Hung, who was in charge of the T'ao Say family, but he was away and was told that he had to go to the hospital because of a new bowel obstruction. We went to the prayer room, talked we were a nun (please be anonymous), Sr. On the day of President Diep's death, pilgrims came to the crown to celebrate the anniversary of the massacre of the church, where their presence was always overloaded, pilgrims hired outside. Sr. Most of the intentions of prayers are usually asked for peace, healing, and demand for jobs. Sr. The church will be inaugurated the following year on the occasion of Father Diep's death, Sr. The people here are very poor, Father Hung has also distributed rice, food ... to help the poor in the area and most of the church money is donated from pilgrims. Sr. said that besides the new cathedral was built, the director also built more residential areas for pilgrims who live in the current situation is overloaded. Talking with us, there is a fleet of 2 passenger car 50 seats from La Nga, Dong Nai to ask Sr. accommodation, but Sr. There is only one dorm room for about 20 people to stay overnight and they have to find more accommodation outside. God's pilgrimage everywhere, when running to the Lord, does not fall into the hardship.

Short time at the church did not allow us to attend Mass Saturday afternoon for returning to Bac Lieu town as scheduled to visit relatives. But one more surprise is that on the altar of this relative (I have not known the face) with pictures of Father Diep and the statue of St. Giadt although they are the Salary. I pray that God will one day return to the Lord.

A short trip, but touched by the most unexpected arrival here, I felt less fortunate to read the biography of Francis and because it urged me to return to God on the road. This is especially true during Lent.